fbpx
Hemen Fiyat Al

NB Kadıköy Hastanesi

Hastanemiz T.C. Sağlık Bakanlığı (SHKS) kalite standartlarını tüm organizasyonel süreçlerinde benimseyerek, hasta bakımında en üst düzeyde performans elde edilmesi, başta hasta güvenliği olmak üzere, yüksek hasta bakım kalitesinin sağlanmasına özel önem vermektedir. Toplumda nadir görülen hastalıkların, zorlu tedavilerinden başlayarak, yaşamın en kritik anlarında, hayat kurtarıcı tıbbi müdahalelere kadar, yetişkin ve çocuk hastalarımıza, her türlü tanı ve tedavi hizmeti NB Kadıköy Hastanemizin sağlık profesyonelleri ve akademik hekim kadrosu tarafından başarıyla sunulmaktadır.

  NB Kadıköy Hastanesi, tüm dünyada kabul gören “hasta odaklı yaklaşım” ile, hastalarımızın tedavi sürecine katkı sağlayacak psikolojik tüm etkenler ele alınarak inşa edilmiştir. Akıllı bina teknolojisinin uygulandığı hastanemizde, yeni teknolojilere uyumlu otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Mimarisindeki tüm bu özellikleri, hastalarımızın konforlu bir sağlık hizmeti almasına yönelik olarak planlanmıştır.   Geniş alana sahip, gün ışığını maksimum derecede gören, suit  ve normal oda konseptinde toplam 66 hasta yatağı bulunmaktadır. Suit odalarımızda bulunan LCD ekran ile hastalarımız yattıkları yerden multimedya (TV, DVD, Internet) hizmetlerinden yararlanabilmekte, kapalı devre ve uydudan yerel, ulusal ve uluslararası televizyon kanallarını izleyebilmektedirler.

- Hastalarımıza kaliteli, güvenilir, süreklilik içeren bir yaklaşımla bütünlüklü tedavi ve bakım hizmeti sunmak
- Tıbbi ve idari birimlerle hasta tedavi, bakım ve memnuniyetini her şeyin üstünde kılmak ve sürekli geliştirmek
- Hasta beklenti ve haklarını sürekli öncelemek
- Yasalara ve meslek etiğine bağlı çalışmak, hasta gizliliğine tavizsiz önem vermek
- Halk sağlığını korumak ve tedavi etmek için hastane, dispanser ve laboratuvarlar açmak, aynı gaye için kurulmuş olan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak ve onları desteklemek İmkânları kısıtlı hastalar için verilecek sağlık hizmetlerini ulaşılabilir kılmak

KALİTE ÇALIŞMALARIMIZ 

Hastanemizde hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları uygulanmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları 

557 standarttan ve 1100 değerlendirme ölçütünden oluşmaktadır.

Hastane Tanıtım Videosu